Bo Rosschou, formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn og Ditte Jørgensen, projektleder for ”Information om det danske arbejdsmarked” har netop deltaget i et nordisk seminar i Helsinki under temaet Misbrug af migrantarbejdere. Erfaringsudvekslingen med deltagerne fra Sverige, Island, Estland, Norge, Polen og Finland viser for det første, at det er det samme billede der tegner sig i alle landende når der er tale om social dumping. Det viser sig også at social dumping mange gange har afsæt i udnyttelse af migrantarbejdere og at der er nogle tilfælde, hvor ILO’s indikatorer for hvornår der er tale om handel med menneskehandel til tvangs og slavearbejde er en realitet. Endvidere viser der sig en lighed mellem de begrænsede muligheder i nationale indsatser og at det er nødvendigt at arbejdsmarkedets parter og myndigheder som skat, politi og arbejdstilsyn indgår et operationelt samarbejde. På den baggrund har seminaret knyttet an til den danske delegations videre arbejde med at samle arbejdsmarkedets aktører, stat og eksperter i menneskehandel for at undersøge mulighederne for styrket indsats i Danmark.

Klik her for at læse resten af indlægget…

none