Fotos: DSJ ejere Johannes Jakobsen, Poul Dam og Renè Sander 

DSJ Malergruppe A/S beskæftiger underbetalte tjekkiske malere på BOKAs kontorbyggeri i Herlev. Tjekkerne oplyser selv, at de er selvstændige enkeltmandsfirmaer. Direktør Johannes Jakobsen fra DSJ oplyser, at han ikke ved om tjekkerne er selvstændige, eller om de er ansatte i det tjekkiske firma Profi Color.

Bella Sky
Tidligere på året var Hotelbyggeriet Bella Sky på Amager truet af stop for al byggeaktivitet, hvor DSJ brugte de samme tjekkiske malere. Truslen om stop for byggeriet fik dengang DSJ til at ansætte de tjekkiske malere i koncernen. For derefter at fyre dem og sende dem hjem til Tjekkiet.

Stop for BOKAs projekt i Herlev

Nu bliver BOKAs byggeprojekt i Herlev stoppet. Malernes fagforening har igangsat blokade mod byggeriet og Malerforbundet har via LO anmodet om sympatikonflikt fra de andre byggeforbund, til støtte for Malernes fagforenings krav om en overenskomst for de tjekkiske malere.

Unfair konkurrence og social dumping
”DSJ Malergruppe A/S fremstår som en meget negativ aktør i malerbranchen” mener Malernes fagforening.
”Det er unfair overfor kollegerne i branchen, at DSJ igen anvender malere, der ikke er omfattet af dansk overenskomst. DSJ dumper sit tilbud til bygherren i forhold til andre malermestres tilbud. Det kan de gøre, fordi de ikke betaler overenskomstmæssig løn til malersvendene.”
”Desuden fastholdes de østeuropæiske bygningsarbejdere i et arbejdsforhold, hvor de føler sig tvunget til, at acceptere social dumping. Alternativet er jo – som de tjekkiske arbejdere erfarede på Bella Sky – at de bliver sendt hjem til Tjekkiet”, siger Malernes fagforening.
De tjekkiske malere bor på arbejdspladsen Lyskær 3, Herlev i beboelsesvogne.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou, 40898112

none