TEMAAFTEN DEN 7. NOVEMBER 2018

Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400

Der er mad og lidt af drikke fra kl.15.30

 

TEMA 1: DEBAT OM MALERFAGETS FREMTID kl. 16.00

Kom og vær med til at præge debatten om temaet: Malerfagets Fremtid.

Dansk byggeri v/ Henrik Bau, Danske Malermestre v/ Søren Christoffersen og Malerforbundet v/ Anne Mette Markussen.

 

TEMA 2: INFORMATION OM DEN NYE FERIELOV.

Den nyvalgte forbundsformand Martin B. Hansen kommer og fortæller om den nye Ferielov.

Han vil fortæller lidt om den nye ferielov og forsøge at ruste jer til at forstå, hvad den går ud på.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil, med forslaget, have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.


Nye mystiske ord du kommer til at lære:

  • overgangsordning
  • samtidighedsferie
  • indefrosset feriemidler
  • overgangsåret
  • fondsferiedage

PensionDanmark er tilstede med en stand, hvor man kan spørg ind til den nye sundhedsordning. Dette er ikke den del at debataften.