Udenrigsminister Lene Espersen støtter den polske maler Jerzy Kisiel, der af Fogedretten i Prudnik, Polen søges sat ud af sit hus.

Jerzy Kisiel fik ved fagretlig behandling i Danmark tilkendt 87.945 dkr. i manglende løn. Beløbet blev efterfølgende betalt af den polske arbejdsgiver Gal-Met.

Gal-Met fik imidlertid efterfølgende en byret i Polen til at omgøre den danske fagretlige afgørelse og retten dømte Jerzy Kisiel til at tilbagebetale pengene. Dette var og er han ikke i stand til.

Sagen er nu aktuel, idet Gal-Met har fået fogedretten i Polen til at eksekvere byretsdommen ved udlæg i Kisiels hus.

Malernes fagforening har henvendt sig til Udenrigsminister Lene Espersen i sagen som nu har svaret, at man fra danske side er opmærksom på at sikre, at danske overenskomster ikke bringes i fare i forhold til udenlandske leverandører. Og at man fra dansk side har henledt EU- kommissionens på dette.

Udenrigsministeren opfordrer Malernes fagforening til at opklare de juridiske spørgsmål i sagen, inden man fra dansk side tager stilling til, at bringe sagen op overfor de polske myndigheder.

”Vi har indgivet stævning ved Byretten i Prudnik mod det polske firma GAL-Met med det formål at sikre Jerzy Kisiel og hans families hus. Vi ønsker desuden fastslået, at polsk byret ikke kan omgå en dansk fagretlig afgørelse”, siger formanden for Malernes fagforening Bo Rosschou.

”Jerzy Kisiel lever i dag som løsarbejder i det sydlige Polen. Han tjener mellem 10 og 20 Sloty ( 1 Sloty er ca. 2 dkr.) i timen når han er i arbejde. Hans kone er førtidspensionist og har en månedlig pension på 300 Sloty. De har ikke råd til en advokat og er helt afhængig af, at vi fra dansk side kan støtte dem”, siger Bo Rosschou.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou

 

Brev til Udenrigsministeren

Udenrigsminister Lene Espersen
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K                                                                               København d. 13. september 2010.
Kære Lene Espersen.
Jeg anmoder dig herved om at udvirke, at Danmarks ambassade i Warszawa hurtigst muligt bistår os i nedenstående sag:
En polsk maler – Jerzy Kisiel – fik d. 2. maj 2007 ved fagretlig behandling i Danmark tilkendt 87.945 dkr. i manglende løn. Beløbet blev efterfølgende betalt af den polske arbejdsgiver Gal-Met.
Gal-Met fik d. 19. oktober 2007 en byret i Polen til at omgøre den danske fagretlige afgørelse.
Et hurtigt overblik over sagens historik og tidligere bilag kan ses her: http://malerneshus.dk/nyhed.php?id=59
Sagen er nu aktuel, idet Gal-Met søger at få byrets dommen eksekveret:
Vedlagte
Bilag 1, brev fra Jerzy Kisiel til vores polske advokat
Bilag 2, Brev fra polsk fogedret til Jerzy Kisiel der truer med indgreb overfor bl.a. familiens bopæl
Bilag 3, Brev (brev 1) fra vores polske advokat til polsk regionsanklager
Bilag 4, Brev (brev 2) fra vores polske advokat til polsk fogedret
Bilag 5, Brev (brev 3) fra vores polske advokat til Jerzy Kisiel,
alle med ikke – autoriserede resumeer på dansk,
redegør for dette.
Udenrigsministeriet bør efter vores opfattelse gribe ind til fordel for Jerzy Kisiel for at forhindre, at manden og hans familie jages fra hus og hjem. Men også for at fastslå overfor Polen, at Danmark ikke vil acceptere, at en dansk fagretslig afgørelse, omgøres af en polsk byret.
Med venlig hilsen
P.f.v.
Bo Rosschou

 

Svar fra Udenrigsministeren