På Park Allé 48 i Skælskør opfører Slagelse Kommune i øjeblikket 20 handicapboliger. Entreprisen er vundet af G.V.L. Entreprise A/S, som benytter BE Byg v/Besnik Jasari som underentreprenør. Udførende er den rumænske virksomhed Lucian Dogarel.

Malernes Fagforening Storkøbenhavn og Sjælland har forgæves forsøgt at tegne overenskomst med Lucian Dogarel, som efterfølgende er blokeret og på vej mod sympatikonflikt.

Entrepriseforholdet mellem BE Byg og Lucian Dogarel, går igen på et andet offentligt byggeri i Virum for Lyngby-Tårbæk Kommune og på det prestigefyldte byggeri, Amager Strandpark, som er et privat byggeprojekt.

Fagforeningerne kontaktede som den første bygherre, Slagelse Kommune. Kommunen har siden august 2011, indført arbejdsklausuler i deres udbudsmaterialer og den fører løbende kontrol med at kommunens byggerier opføres under ordnede forhold.  Derfor kom det som en overraskelse for kommunen da fagforeningerne kunne oplyse at virkeligheden ser anderledes ud. Hvorfor hovedentreprenøren G.V.L. har anvendt en ikke overenskomstdækket udførende som underentreprenør er indtil videre uvist.

Efter fagforeningernes oplysninger har de kommunale bygherrer valgt at ligge pres på G.V.L.

Ligeledes kunne byggelederen på Amager Strandpark, i tirsdags, oplyse til fagforeningerne, at kravet om overenskomst længere nede i kæden, er blevet håndhævet, efter fagforeningerne havde rettet henvendelse til bygherre.

”Situationen er den, at BE Bygs brug af den konfliktramte virksomhed betragtes som arbejdsindleje både skatte- og overenskomstmæssigt, og derved er det vores vurdering, at der er tale om en omgåelse af overenskomsten. Der er nu rejst et erstatningskrav mod BE Byg”, udtaler fagforeningerne.

BE Byg har efter eget udsagn nu opsagt kontrakterne med Lucian Dogarel.

”Det er positivt at den ikke overenskomstdækkede virksomhed ikke længere arbejder på pladserne”, siger fagforeningerne.

Yderligere oplysninger

Jesper Carl, faglig konsulent Malerforbundet tlf: 40 49 25 90

Jørgen Hansen, faglig sekretær Malernes Fagforening Sjælland tlf: 21 46 43 94

Jimi Pedersen, faglig sekretær Malernes Fagforening Storkøbenhavn tlf: 40 42 51 96