Utzon Entreprise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Utzon kan ikke redegøre for 540.000 kr. i hans danske selskab Utzon Entreprise ApS. Det meddeler selskabets revisor.

Utzon Entreprise ApS og hans polske selskab GBE Group er blokeret og sympatikonfliktet af Malernes fagforening. Nu afsløres alvorlige problemer med Utzons interne bogføring, viser hans nyligt aflagte årsregnskab.

Selskabets revisor skriver følgende forbehold i regnskabet:

”Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for direkte omkostninger i størrelsesordenen kr. 540.000, da der er foretaget betalinger til leverandørerne, men ikke modtaget fakturer for det udførte arbejde.

Selskabets bogføring og øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til varekreditorer. På tidspunktet for afgivelse af vores erklæring på årsregnskabet har det endnu ikke været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene. Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte varekreditorer på kr. 381.000. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige i relation til registrerede eller ikke registrerede varekreditorer.

Det er konstateret at selskabet ikke har afregnet moms i Frankrig og Sverige efter de gældende regler. Momsforpligtelsen udgør kr. 57.000.”

Læs hele regnskabet her : Utzon Entreprise årsregnskab 2011-2012

Regnskabet der blev afsluttet den 30/9-2012 og indsendt knap en måned for sent, viser også halvering af selskabets omsætning. Peter Utzon åbnede efter årsregnskabsafslutningen det polske firma GBE Group, som i flere tilfælde formelt optræder som den udførende virksomhed på Utzons entrepriser.

Yderligere oplysninger: Bo Rosschou 40898112 – Jesper Carl 40492590 – Jimi Pedersen 40425196