Det var ikke så lidt der skulle vælges på den udskudte generalforsamling. Husk at rulle hele vejen ned i bunden for at se det hele.

Følgende er blevet valgt

Valg af stemmetællingsudvalg og fanebærer
Stemmetællingsudvalg
Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg

John Andersen – genvalg
Frank Bloch – nyvalg

Fanebærer
Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

Valg af daglig ledelse og bestyrelse
Formand Jimi Pedersen – på valg lige år – genvalgt

Faglig sekretær Jesper Faberpå valg lige år – genvalgt
Faglige sekretær Jesper Carl
– på valg – lige år – genvalgt

Se hele daglig ledelse http://malerneshus.dk/kontakt/daglig-ledelse/

Bestyrelsesmedlemmer
Gerd Moss Christensen, Fællesklubben  – på valg lige år – genvalgt
Tine Larsen , AMR hos Valling, Rasmussen & F. Hansen – på valg lige år – genvalgt

Thomas Frivert Hansen ønsker genvalg lige år, Klubformand hos S.B.M. – på valg lige år – genvalgt

Susan Winther – AMR hos Jeudan – på valg lige år – nyvalgt

Se hele bestyrelsen http://malerneshus.dk/kontakt/bestyrelsen/

Der var kampvalg til bestyrelsessuppleant posterne følgende blev valgt og er rangliste ud fra flest stemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Lasse Bertelsen hos Saniva Facility

Michael Emcken, AMR hos Vinkler

Ronnie O´Reilly AMR hos Seehusen A/S

Jesper Larsen – opmåler i Malerforbundet

Paw Østergaard Jensen, John Larsen A/S

Malerforbundets ekstraordinære kongres

27. februar 2021
Delegerede og suppleanter

  1   Jimi Pedersen Hovedbestyrelse
  2   Gert Hansen Hovedbestyrelse
  3   Michelle Frese Hovedbestyrelse
  4   Ronnie O`Reilly Delegerede
  5   Jesper Carl Delegerede
  6   Mette Grenaa Delegerede
  7   Rune T. Pedersen Delegerede
  8   Gerd Moss Christensen Delegerede
  9   Brian Øllegaard Delegerede
10   Kitt Møller Holm Delegerede
11   Jesper Faber Delegerede
12   Søren Jespersen Delegerede
13   Thomas Frivert Hansen Delegerede
14   Lasse Bertelsen Delegerede
15   Ken M. Hansen Delegerede
16   Tine Larsen Delegerede
17   Per Eiberg Delegerede
18   Paw Østergaard Jensen Delegerede
19   Jesper Larsen Delegerede
20   Kim Hurtig Delegerede
21   Anders E. Christiansen Delegerede
Supplanter.    
22   Susan Winther Suppl. nr. 1
23   Kenneth B. Steffensen Suppl. nr. 2
24   Danny Pedersen Suppl. nr. 3
25   Torben Andersen Suppl. nr. 4
26   Mads K.T. Nielsen Suppl. nr. 5

Delegerede møde i BFA

  • Jimi Pedersen
  • Michelle Frese
  • Mette Juul Romme