Følgende er blevet valgt på den ordinære generalforsamlingen den 10. april 2019

Stemmetællingsudvalg


Jesper Larsen – genvalg
Ove Christensen – genvalg
John Andersen – genvalg
Torben Hansen – genvalg

Fanebærer


Brian Øllegaard – genvalg
Frank Bloch – genvalg

Valg af daglig ledelse og bestyrelse

Næstformand Gert Hansen – på valg ulige år – genvalg
Økonomiansvarlig Michelle Frese – på valg ulige år – genvalg
Faglig sekretær Jesper Faber Specht – på valg lige år – nyvalg
Faglig sekretær Mette Grenaa – på valg ulige år – genvalg

Bestyrelsesmedlemmer

Brian Øllegaard, Klubformand hos Bech & Koch – på valg ulige år – genvalg
Kitt Møller Holm, AMR Steen Nielsen A/S – på valg ulige år – genvalg
Søren Jespersen, AMR hos S. Vestberg Hansen – på valg ulige år – genvalg
Henrik Rasmussen, klubformand hos Nielsen & Kromann – på valg ulige år – nyvalg
Ken M. Hansen – Klubformand hos C. Møllmann – på valg ulige år – genvalg

Valg af bestyrelsessuppleanter

Michael Emcken, AMR hos Vinkler – nyvalg
Jette M. Thomsen, AMR hos Eskildsen – nyvalg
Paw Østergaard Jensen, Klubformand hos Seehusen & John Larsen A/S – genvalg
Jan Chabert, næstformand i Svendeprøvekommissioner– nyvalg
Jesper Larsen – opmåler i Malerforbundet – nyvalg