arbejdssrettenEfter 2½års slidsomt tovtrækkeri mellem den polske virksomhed CTO Sp. Z o o og Malernes Fagforening Storkøbenhavn, med et utal af møder, retsmøder, mails, breve, anbefalet breve m.m. er arbejdsretten nu for anden gang dømt  CTO Sp. Z o o denne gang for “virksomhedens helt manglende deltagelse i den
fagretlige behandling”. Den første dom var en udeblivelses dom(læs dommen her), som blev annulleret efter indsigelse fra CTO Sp. Z o o. Den anden faldt i fredags( 9/5 2014), med den håber vi, at det er den endelige dom(læs dommen her).

Det er mange kræfter fagforeningen lægger for dagen i sådanne sager, men det er strengt nødvendigt hvis vi skal opretholde vores overenskomst og den danske model.

Det mest bemærkelsesværdige ved denne sag, er at den polske ambassade har prøvet at blande sig til fordel for CTO Sp. Z o o. Dette skete ved, at handelsambassadør Jacek Wisieski skrev til LO for at lægge pres på Malernes Fagforening Storkøbenhavn. Det fik dog ikke den effekt som de håbede, og retten har nu talt sit klare sprog og dømt CTO Sp. Z o o, til at skulle betale 100.000kr i bod.

Sagen kort: Marriott Copenhagen på Kalvebod Brygge 5 skal opfriske deres hotel med en mindre renovering. Det gør de fleste store hotel ca. hver 10.år.

Hotel Marriott hyrer deres internationale entreprenør VÖCKER & CO. HOTEL – UND OBJEKTKONZEPTE GMBH, som også står for renoveringen af Marriott Hoteller rundt om i Europa.

VÖCKER & CO. HOTEL – UND OBJEKTKONZEPTE GMBH hyrer så CTO Sp. Z o o til at udefører maler arbejdet på Marriott Copenhagen.

BAT tolken Agnieszka og faglig sekretær for Malernes Fagforening Jimi Pedersen besøger pladsen 22/11-2011 og her møder de, de polske malere fra CTO Sp. Z o o.

CTO Sp. Z o o bliver indkaldt til forhandling af overenskomst november 2011og december 2011 bliver tiltrædelsesoverenskomsten underskrevet.

April 2012 CTO Sp. Z o o bliver indkaldt til mæglingsmøde, for at tjekke op på om de overholder overenskomsten. De vælger at udeblive…

CTO Sp. Z o o bliver indkaldt til fællesmøde, maj 2012, firmaet svarer at vi bare kan komme til Polen for at afholde fællesmødet.

  • August 2012 arbejdsrets sagen går i gang.
  • Februar 2013 arbejdsretten afsiger første dom . Dommen annulleres efter indsigelse fra CTO Sp. Z o o
  • 2013 Arbejdsretten genoptager sagen
  • 9/5 2014 arbejdsretten afsiger den måske endelige dom.

”Den forskyldte bod må herefter udmåles efter et konkret skøn over samtlige i betragtning kommende omstændigheder, herunder både virksomhedens helt manglende deltagelse i den fagretlige behandling, som kunne have bidraget til en hurtig, konkret afklaring af uoverensstemmelsen, og dens meget sene og helt uunderbyggede opgørelse af grundlaget for de hævdede lønudbetalinger.”

 

Boden fastsættes på den baggrund til 100.000 kr.

 

Konklusion

Indklagede, CTO Sp. z.o.o., skal inden 14 dage betale en bod på 100.000 kr. til Malerforbundet i Danmark.

Sagen sluttet ved Arbejdsretten.

Retten hævet.   

 

Læs hele dommen her

Yderligere oplysninger: Jimi Pedersen 40425196