Udtalelse fra Klub- og Tillidsrepræsentant konference i Malernes Fagforening Storkøbenhavn 16. marts 2018.

20180316_090701

Vi står 100 procent solidarisk med de offentlig ansatte!

 

 

Vi skal hermed udtrykke vores fulde sympati for og opbakning til de offentligt ansatte og deres krav til OK 18. Vi mener kun det er rimeligt at de offentligt ansatte stiger i løn, beholder deres frokost og at lærerne får en arbejdstidsaftale.

Vi undrer os over at KL´s chefforhandler advarer mod at give kommunernes ansatte mere i løn, mens han uden at blinke selv er steget 31,4% i løn. Vi kan konstatere, at mens de offentligt ansatte knokler under stadigt dårligere vilkår, så har ledelsen i KL, regionerne og staten taget for sig af retterne, og har belønnet sig selv med eksklusive rejser, store lønstigninger, millionbonusser og luksus aftrædelsesordninger. Hvis disse fine herrer og damer ønsker løntilbageholdenhed så kan de selv starte og imens opfylde deres ansattes krav.

Vi har også lagt mærke til at Dansk Arbejdsgiverforening er yderst aktiv i at advare mod lønstigninger i det offentlige. De er nemlig bange for, at det kan føre til et pres om, at lønningerne skal stige på det private område. Der vil vi sige til arbejdergiverne: I skal ikke være bange for om vi vil have højere lønninger i fremtiden, – det vil vi allerede nu! Vi malersvende er godt og grundigt trætte af, at blive spist af med lønninger der halter mange år bagud efter prisudviklingen. Og vi er lige så trætte af at høre samfundets rigeste, nemlig de danske arbejdsgivere, øge deres milliardoverskud uden at lade det komme deres ansatte det mindste til gavn.

Man har mødt de offentligt ansatte arbejderes rimelige krav med varsel af storlockout. Det viser de offentlige arbejdsgiveres sande ansigt. De vil hellere kaste samfundet ud i kaos end at give sig det mindste. Dette er helt og aldeles uacceptabelt. Arbejdsgiverne prøver at jorde de ansatte som de gjorde med lærerne i 2013. Dette er et signal om, at man ikke længere ønsker forhandlinger om overenskomsterne, men i stedet vil have arbejdsgiverdiktater. Vi vil derfor appellere til LO når de offentlige arbejdsgivere, regeringen og DA vil tromle de offentlige ansatte med lockout. Det er ikke bare et angreb på dem, men på alle arbejdere i Danmark. Derfor vil vi opfordre LO til allerede nu, at varsle sympatikonflikt på det private område, hvis arbejdsgiverne gør brug af lockoutvåbnet. De må ikke få held til at splitte private og offentlige fagbevægelser. I stedet må vi stå sammen. Det er vejen til rimelige løn – og arbejdsvilkår for alle.